SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

 

HUNDÄGARUTBILDNINGSGRUPPEN

Gruppammankallande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rolsberga BÖSTOFTA 906
24396 HÖÖR
070-581 47 19

Ledamöter

Mikael Bonder
Rolsberga Böstofta 906
243 96  Höör
070-350 59 08

Pia Forsberg


Utvecklingskurser för lärare i rallylydnad och tävlingslydnad

Hämta info om utbildningarna samt lärarevent på SBK:s hemsida.

Inspirera vidare aktiva lärare att vidareutveckla sig.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/


Utbildningar -vem utbildar vem:

Instruktörer: klubbar och distrikt

Lärare: SBK centralt

I SBK kan du utbilda dig till instruktör och hålla hundkurser för din lokalklubb. Har du utbildat och tränat din egen hund under några år och varit medhjälpare på kurser på din lokalklubb kan du söka om rekommendation från klubben att få gå instruktörsutbildning.

En del klubbar undrar över hur de ska få tag på lärare till planerade instruktörsutbildningar. Planerar en klubb att starta upp t ex en allmänlydnadsinstruktörsutbildning kan de söka efter lärare i distriktskatalogen (ytterligare info här). Har ni inte fullt på planerade utbildningar utan vill ha flera deltagare, så får ni gärna maila D-HUG så läggs instruktörsutbildningen ut på distriktets hemsida eller FB-gruppen.


Anteckningar

HUG-möte 2018-10-23

HUG-möte 2017-03-15

HUG-möte 2015-09-15

HUG-möte 2014-09-17

HUG-möte 2014-03-27

Gruppmöte 2013-11-06

HUG-möte klubb 2013-04-29
Gruppmöte 2013-04-16
Gruppmöte 2013-01-08

Gruppmöte 2012-10-01
Gruppmöte 2012-04-05
Gruppmöte 2012-03-15
Gruppmöte 2012-02-06
Gruppmöte 2012-01-23

HUG-möte klubb 2011-10-26
Gruppmöte 2011-06-08
Gruppmöte 2011-04-27
HUG-träff 2011-04-13
Gruppmöte 2011-02-23

Tidigare möten

Information

Lärarutbildningar 2018

Info-blad 2-2015
Info-blad 1-2015

Info-blad 2-2013
Info-blad 1-2013

Info-blad 1-2012
Info-blad 2-2011
Info-blad 1-2011

Tidigare Info-blad

Kursplan grundmodul

Schema instruktörsutb

Lärarkurs Inbjudan 2016

Affisch
Presentation

 

Avtalsinstruktörer Skåne

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Höör Brukshundklubb Läs mer om Mikael>>

Martina Eberhard Hörby Brukshundklubb Läs mer om Martina>>

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Eslövs Brukshundklubb Läs mer om Åsa>>

Theresa Lindahl Örkelljunga Brukshundklubb Läs mer om Theresa>>

Christina Radeby Svalövs Brukshundklubb Läs mer om Chistina>>

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Bjuvs Brukshundklubb Läs mer om Kati>>

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Svalövs Brukshundklubb Läs mer om Maria>>

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Eslövs Brukshundklubb Läs mer om Annika>>

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Malmö Brukshundklubb 

 

 

 

   


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt