PROTOKOLL 2014

 

15 januari Styrelsemöte
 5 mars Årsmöte
19 mars Styrelsemöte 
16 april  Styrelsemöte 
23 april Ordförandekonferens
 7 maj Ombudsträff
28 maj Distriktsmöte
 4 juni Styrelsemöte
20 augusti Styrelsemöte 
24 september Distriktsmöte
15 oktober Styrelsemöte 
15 november Styrelsemöte (Budget) 
26 november Styrelsemöte