Styrelseprotokoll 2017

11 januari Styrelsemöte
11 mars Årsmöte
22 mars Styrelsemöte
12 april Styrelsemöte 
31 maj Distriktsmöte
19 juni Styrelsemöte
23 augusti Styrelsemöte
 6 september Distriktsmöte
18 oktober Styrelsemöte
 8 november Styrelsemöte/Budget
22 november Styrelsemöte